Κανονισμός λειτουργίας του Ο.Α. Σύρου

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Σύρου για την σωστότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των τμημάτων τένις διαμόρφωσε τον παρακάτω κανονισμό:
  • Κάθε αθλητής ή αθλήτρια για να ενταχθεί σε κάποιο τμήμα τένις θα πρέπει  να γίνει μέλος του ομίλου ο κηδεμόνας του,  να συμπληρώσει την αίτηση  εγγραφής, να φέρει πιστοποιητικό υγείας  και να αποδεχθεί τον κανονισμό λειτουργίας  της σχολής τένις του Ο.Α.Σύρου.

  • Ο αθλητής ή αθλήτρια πρέπει να φέρει αθλητική περιβολή κατά τις προπονήσεις και τους αγώνες  και η συμπεριφορά του μέσα και έξω από το γήπεδο να είναι κόσμια και ευπρεπής.

  • Υπάρχει ακριβής ώρα προσέλευσης και αποχώρησης των αθλούμενων γιατί δεν είναι δυνατή η  φύλαξη και επιτήρηση τους από τους προπονητές  πριν  και μετά την προπόνηση.

  • Η είσοδος των αθλητών/τριων στο γήπεδο για προπόνηση θα  γίνεται αφού έχει αποχωρήσει το προηγούμενο τμήμα και δεν επιτρέπεται η είσοδος κανενός κατά τη διάρκεια της προπόνησης.

  • Οι επαφές των αθλητών/τριων και των γονέων με τον όμιλο θα γίνονται μέσω του προπονητή.

  • Η προώθηση αθλητών/τριων σε τμήματα προχωρημένα θα γίνεται μόνο από τον προπονητή και με την σύμφωνη γνώμη του γονέα ή κηδεμόνα.

  • Τέλος για τη σωστότερη επιλογή ρακέτας να υπάρχει συνεργασία αθλητών/τριων με τον προπονητή.

  • Η προπονητική περίοδος αρχίζει τον  Οκτώβριο και τελειώνει στα τέλη  Ιουνίου.

  • Χρονική διάρκεια  της προπόνησης 1 ώρα.

  • Σε περίπτωση βροχής θα πρέπει να επικοινωνείτε  με τους προπονητές.